Gravsten

Gravsten hos Stenshoppen.dk

Vi har:

  • plænesten
  • gravsten
  • natursten
  • dekorationer
  • gravsten tilbud

Alle gravsten er inkl. 30 bogstaver / tegn.
Ekstra bogstaver / tegn udover de 30, koster 59 kr. stk. inkl moms.

Vi levere gravsten over hele Danmark uden ekstra omkostninger. Det er inkl. i prisen her på siden.
Vi levere og opsætter gravsten på kirkegården i hele region syd og det er inkl. i prisen her på siden.

Gravsten bliver lavet af stenhuggermesteren og faglærte stenhugger i eget stenhuggeri.

Vores gravsten er altid som minimum 10 cm tykke.
Fingerregel for valg af størrelse på gravsten:

  • urnegravsted størrelse 60*40 og 50x40cm
  • Enkelt gravsted 70*50cm
  • familie gravsted kistegravsted 70×50 cm op

Vi laver også tilføjelser på eksisterende gravsten hvis der f.eks. skal et navn mere på jeres gravsten. Vi afhenter og opstiller på gravstedet.

Alle inskriptioner og dekorationer bliver lavet i eget stenhuggeri af stenhuggermesteren og faglærte stenhuggere.